Main Page

Magiska vapen:

Svärd + 4 skada

Svärd som sänker RN på alla fiender per KP i skada

Stav + 4 skada som dödar en i gruppen om den dödar fienden

Main Page

Carapalea: Gryningens tid IcarusDream