Ariel

Präst och ängel i ett!

Description:

Namn: Ariel
Spelare: Fanny
Klass: Präst
Nivå: 5 (för nivå 6: 24000 p)
Livsinriktning: Likgiltig (+150 % erfarenhet)
Äventyrspoäng: 15836 (efter spelmöte 8)

MOD.
Styrka: -2
Smidighet: 0
Tålighet: 0
Karisma: 1
Vishet: 0
Vaksamhet: 0

Rustningsnivå: 9 (+ 3 brynja)
Kroppspoäng: 20
Skador:
Attack/avstånd: 6

Böner:
HELIG HELNING
1 runda, beröring
Prästen kan läka en skadad
individ som har samma eller
närliggande Livsinriktning som
prästen har. Prästen läker då
1T4

GUDS VREDE
1 runda, beröring
Prästen kan fylla sig själv eller någon annan med Guds vrede. Den som får vreden gör 1T6 extra i skada per prästens KAR mod i 10 rundor.

FÖRDRIVA ODÖDA
1 runda, avstånd
Prästen kan fördriva 1T6
odöda varelser med max 10
KP. De odöda som fördrivs
faller samman och förintas.

Utrustning:
*Stav (ger +1 initiativ)
*Slunga – varje KP i skada på en fiende läker en KP på bäraren eller någon annan i gruppen.
*Repeterande armborst. Tillåter 2 anfall/runda. Gör karaktärens grundskada för avstånd + 1T6. Tar två rundor att ladda om.

Mynt: 4966 + 900 på bank
18 matransoner
2 läkedrycker
6 rep
18 facklor
1 magisk fackla
1 papyrus (+5 besvärjelser)
Dyrkar
Nitat läder-brynja (RN + 3)
Delar häst med Kherd (50 mynt var)
1 egen häst

Bio:

Ariel härstammar från en “kyrka” som beskrivs nedan:

Religionen kretsar mycket kring (människo)kroppen. Faktum är att hela vår värld är en enda stor jättekropp som tillhör den första och främsta av våra gudomligheter. Den stora kroppen/världen befinner sig i något slags slumrande tillstånd (som i att kommunikation med denna jättelika varselse är begränsad).
Allt annat gudomligt (inklusive änglar) uppstår/har sitt ursprung från världskroppens kraft.

Att vara en ängel är att stå extra nära världskroppen (att ha uppstått från någon mer exklusiv plats på världskroppen och att man besitter någon form av världskraft).
Att vara präst är det att förmedla världskroppens vilja och att lära sig så mycket om (människo)kroppen som möjligt. Läkning i form av handpåläggning är vanligt förekommande. Man behöver kunna påvisa att man har en särskild koppling till världskroppen för att få bli präst, så det är ganska vanligt att just änglar blir präster.
Detta är inte en missionerande religion, så de försöker inte aktivt värva nya medlemmar till religionen. Either you’ve got it or you don’t – typ. De flesta medlemmarna är uppvuxna i regioner där denna tro har större utbredning.

Motto: Kroppen är templet XD

Ariel

Carapalea: Gryningens tid Felicina