Carapalea: Gryningens tid

Spelmöte 2

Tentakler från djupet

Solen stekte över Ar den där dagen då våra hjältar hörde tumult från torget. En orchisk handelsman, Brogg, hade blivit bestulen och slängde snart pengar över hjältarna för att få deras hjälp (300). De begav sig till hamnen och såg Broggs skepp segla bort, så gruppen tog hastigt ett annat skepp (som Brogg betalade för), och satte efter det flyende skeppet. Resan blev hård för våra landkrabbor till hjältar – rodd var i och för sig en utmärkt motionsövning, men sjösjuka var inte att leka med. Ariel och Brynolf tillbringade avsevärd tid hängande över reglingen.

Dagen därpå hade de ännu inte hunnit ifatt Den Gyllene Vågen, och Ariel såg vid horisonten ett annat skepp. Pirater! De blev ikappseglade och piraterna försökte inta deras skepp. I den följande striden gav sig Kherd och Brynolf över plankorna för att istället inta piratskeppet. Zak och Ariel höll sig på avstånd med slungorna, men Ariel träffades svårt och kunde bara räddas av kapten Bevers (kaptenen på deras skepp) läkande dryck. Hon kunde dock hämnas genom att vara den som slutligen dödade piratkaptenen Bass Tardo.

Killcount: Ariel 1, Brogg 0, Brynolf 4, Kherd 5, Zak 1.

Zak väckte kapten Tardo till liv (oliv) igen och såg något underligt i hans hand. Vid en närmare titt så flyttades det underliga, ett stort öppet svart sår omgivet av små tentakler, över till Zaks hand. Gruppen kunde också finna 77 mynt vardera, men sedan överfölls de bägge skeppen av tentakler från djupet. Skeppen översvämmades och slets sönder. Brynolf och Kherd hoppade på något flytande bråte. Ariel och Zak… flög iväg?

Comments

Summa poäng:
Dödade fiender: 70 p
Uppdrag: 300 p
Mynt: 377 p

Spelmöte 2
Kurre

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.