Carapalea: Gryningens tid

Spelmöte 1

Det var en gång ett nybildat övertyrargäng på fyra individer som alla törstande efter rikedomar, berömelse och spänning. Gänget bestod av en människa tillika slagkämpe vid namn Brynolf, en barbar till orch som kallade sig Kherd samt två bevingade deltagare: prästängeln Ariel och nekromantikerdemonen Zac. En lite brokig samling som hade en tendens att vända blickarna till sig.

Varken äventyr eller uppdrag hade ännu inte kommit i några stora mängder – ett genombrott var än att vänta. I denna väntan finns det endast ett bra ställe att befinna sig på: krogen! Och inte vilken krog som helst, utan den i stadsstaden Ar. I detta område ligger ett upptrappande krig mellan prästkungar och slavdrottningar och puttrar. Men mer om det en annan gång.

Mellan klunkarna och tjattret, hördes plötligt skrik från marknadsplatsen belägen precis utanför. Ord som "tjuvar!" och "jag har blivit rånad!" kunde urskiljas. De förväntansfulla äventyrarna reste sig unisont och sprang ut mot den klagande röstens källa. Där mötte de en handelsman som, i mycket upprört tillstånd, lät meddela att han fått sina kameler bestulna. Det rörde sig om totalt sju(?) stycken, varav fyra(?) av dem var särskilt värdefulla. Dessa kameler hade nämligen ett unikt drag i form av vitfärgade toppar på sina pucklar. Handelsmannen hade varit borta en stund från sitt stånd, och satt en vakt på plats att hålla ögonen på kamelerna. Dessvärre hade vakten inte lyckats med att hålla ens ett enda öga öppet, utan hade somnat på sin post. När handelmannen kom tillbaka hade han sett hur vakten slumrade och kamelerna var borta. Vakten skulle naturligtvis få vad han förtjänade…vilket även våra äventyrare skulle få i fall de var villiga att hämta tillbaka de stulna kamelerna.

Gänget lät inte dröja med sitt svar, utan tog sig ivrigt an uppdraget. Då det troligtvis redan hade gått flera timmar sedan tjuvarna givit sig av med kamelerna, gällde det att skynda sig. Efter en timmes efterfrågningar på marknadsplatsen och ett minst sagt misslyckat samtal med en portvakt, hade de inte kommit närmare någon ny kännedom om varthän kamelerna tagit vägen. Till slut hade äventyrarna inget annat val än att i blindo ge sig ut i den omgivande öknen i hopp om att få upp ett spår efter kameltjuvarna. Efter inhandlande av proviant och andra nyttiga saker, gav de sig av.

Under vanringen förlorar dessvärre den av deltagarna som köpt mest mat alla sina ransoner, då ett obemärkt hål i väskan låtit dem trilla ut under vägen. (Dessvärre minns inte vår förvirrade berättare vilken äventyrare det var som råkade ut för detta missöde.)

Efter en bits vandrande, uppenbarar sig en klippgrupp. Det ser onekligen ut som ett bra gömställe… Med stor och professionell försiktighet närmar sig våra hjältar bergen. Där innanför gömmer sig två människor och en kobold som vaktar ingenting mindre än de försvunna kamelerna – även de vittippade! Strid utbryter och efter flera klipska och hårda slag, har Brynolf oskadliggjort en av männoskorna, Kherd den andre och Ariel kobolden – dock med egna skador som betalning (men sånt läker ju fort när man är präst!) Efter en snabb sökning bland kropparna konstateras att totalt 16 nya mynt finns att dela upp bland deltagarna. Men just som gänget tror att faran är över, uppenbarar sig ett stort skorpionliknande monster: en umberhulk! Givetvis blir resultatet inget annat än att umberhulken får fara till himlen och träffa sina förfäder.

Glada i hågen återvänder äventyrarna till marknadsplatsen med alla kamelerna. Handelsmannen låter inte hålla tillbaka på sin glädje – och tacksamhet i form av fina belöningar. Han överräcker 500 mynt och en kram till alla som vill ha.

Efter detta återvänder äventyrarna till krogen för att fira!


 

Comments

Summa poäng:
Dödade fiender: 20 p
Uppdrag: 500 p
Mynt: 125 × 4 p

Spelmöte 1
IcarusDream

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.