Under tiden mellan haven slukade Atlantis och de tre rustningarna smiddes fanns en tid av odrömda äventyr. Det var under denna tid som en brokig skara äventyrare gav sig ut på ett stort äventyr, utan att veta vart denna färd skulle föra dem..

 

 

All images and material is owned by the respective owners, no claims to copyright are made.

Carapalea: Gryningens tid

Kurre Felicina Gameras Zimmel